Дрогобиччина - земля Івана Франка

Зміни до посадових інструкцій

УКРАЇНА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

                                             від    “29”             грудня           2011р.     №      128

                                           

                                                                          

Про внесення змін до посадових інструкцій посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

        

Відповідно до  ч. 7 ст. 55  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 

  1. Внести наступні зміни до посадових інструкцій посадових осіб виконавчого апарату районної ради:

1.1. До Розділу 2 «Завдання і функції» посадової інструкції начальника організаційного відділу районної ради внести окремий пункт такого змісту:

  •     п. 3 «Начальник організаційного відділу районної ради несе відповідальність за адміністрування офіційного веб-сайту ради, його змістовне наповнення та за організацію роботи щодо введення реєстру публічної інформації, розпорядником якої є районна рада».

1.2. До Розділу 2 «Завдання і функції» посадової інструкції головного спеціаліста з питань комп’ютерно-інформаційного забезпечення організаційного відділу районної ради внести окремий пункт такого змісту:

  •     п. 3 «Головний спеціаліст з питань комп’ютерно-інформаційного забезпечення забезпечує системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради публічної інформації, розпорядником якої є районна рада та здійснює його технічне забезпечення, а також несе відповідальність за ведення реєстру публічної інформації».

1.3. До Розділу 2 «Завдання і функції» посадової інструкції начальника загального відділу районної ради внести окремий пункт такого змісту:

            -  п. 3 «Начальник загального відділу районної ради забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації,                      розпорядником якої є районна рада».

1.4. До Розділу 2 «Завдання і функції» посадової інструкції  радника з питань юридичного забезпечення районної ради внести окремий пункт такого змісту:

       -  п. 3 «Виконання обов’язків щодо забезпечення доступу до інформації розпорядника, а саме документів                        юридичного супроводу та іншої інформації, яка зберігається у виконавчому апараті районної ради, а також                   підготовку відповідної письмової відповіді – покласти на радника з питань юридичного забезпечення районної             ради, а у випадку відсутності цього працівника, виконання вищезгаданих завдань покладається на посадову                   особу, яка на цей час виконує обов’язки відсутнього радника».

1.5. До Розділу 2 «Завдання і функції» посадової інструкції cпеціаліста  ІІ категорії з питань роботи із зверненнями громадян та діловодствазагального відділу районної ради внести окремий пункт такого змісту:

        -  п. 2.3 «Спеціаліст ІІ категорії з питань роботи із зверненнями громадян та діловодства веде облік документів             щодо надання депутатами районної ради матеріальних допомог жителям району та забезпечує підготовку                      відповідних розпоряджень голови районної ради».

         2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами районної ради М.Гука.  

 

                                                                                                                                                      Михайло  Сікора

                                                                                                                                              

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі