Дрогобиччина - земля Івана Франка

Земельні відносини

Управління Держземагентства у Дрогобицькому районі діє на підставі Положення про управління Держземагентства у Дрогобицькому районі, згідно якого:

 1. Завданням Управління є реалізація повноважень Держземагентства України на території Дрогобицького району, м. Борислав та м. Трускавець.
 2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 3. Розробляє та подає Головному управлінню Держземагентства у Львівській області пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України.
 4. Розробляє та подає для затвердження Головному управлінню Держземагентства у Львівській області план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Управління.
 5. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин. Завданням Управління є реалізація повноважень Держземагентства України на території Дрогобицького району, м. Борислав та м. Трускавець.
 6. Управління відповідно до покладених на нього завдань: Розробляє та подає Головному управлінню Держземагентства у Львівській області пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України.
 7. Розробляє та подає для затвердження Головному управлінню Держземагентства у Львівській області план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Управління.
 8. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин.
 9. Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, землеустрою, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру, територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 10. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції.
 11. Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.
 12. Здійснює підготовку організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель.
 13. Забезпечує проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи.
 14. Бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.
 15. Готує в межах своїх повноважень і подає Головному управлінню Держземагентства у Львівській області пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері землеустрою, використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм.
 16. Здійснює землеустрій відповідно до Закону України “Про землеустрій”, у тому числі забезпечує проведення інвентаризації земель.
 17. Забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.
 18. У межах, встановлених законодавством, проводить заходи з моніторингу та охорону земель.
 19. Здійснює ведення державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок.
 20. Здійснює ведення Поземельних книг та їх зберігання.
 21. Організовує здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
 22. Створює, формує та веде місцевий фонд документації із землеустрою.
 23. Здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх використанні.
 24. Здійснює відповідно до законодавства регулювання у сфері планування територій , здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 25. Створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів.
 26. У межах, визначених законодавством, бере участь у погодженні документації із землеустрою.
 27. Здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 28. Організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру.
 29. Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координацію діяльності суб'єктів землеустрою.
 30. Вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 31. Здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.
 32. Вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань, що належать до компетенції Управління.
 33. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

Управління з метою організації своєї діяльності:

 1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.
 2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
 3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
 4. Організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, шо призводять до подання громадянами скарг.
 5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.
 6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 7. Забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах своїх повноважень.
 8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Управління має право:

 1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.
 2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
 3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань.
 4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.
 5. Управління під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з відповідною місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Дрогобицького  району, м. Борислав та м. Трускавець.
 6. Управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно- розпорядчого характеру.

Акти Управління можуть бути скасовані Головою Держземагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, а також Міністром у разі відмови Голови Держземагентства України скасувати такий акт.       

Структура

Управління Держземагентства у Дрогобицькому районі

Львівської області

№ п/п

Найменування структурної одиниці

Кількість,

одиниці

1.

Керівництво

 

1.1

Начальник

1

1.2

Заступник начальника управління

1

2

Відділ державного земельного кадастру

10

3

Відділ землеустрою, охорони та ринку земель

11

4

Юридичний сектор

2

5

Сектор інформаційних технологій та захисту інформації

2

6.1

Головний спеціаліст - бухгалтер

1

6.2

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

1

Всього:

29

 

            Також повідомляємо, що управління Держземагентства у Дрогобицькому районі в межах своїх повноважень, надає 17 адміністративних послуг:

 1. видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 2. видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою;
 3. виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;
 4. видяча витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;
 5. внесення до  державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;
 6. видяча довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у  державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);
 7. надання відомостей  з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 8. надання відомостей  з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
 9. надання відомостей  з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;
 10. надання відомостей  з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
 11. надання відомостей  з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документаццї державного земельного кадастру;
 12. внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно нормативно-правовими актами, з видачею витягу;
 13. внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;
 14. внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу;
 15. державна реєстрація земельної ділянки;
 16. державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;
 17. видяча довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем).

            За 2014 рік управлінням Держземагентства у Дрогобицькому районі:

 - погоджено 2265 картографічних матеріалів технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (місцевості),

 - погоджено 779 проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та у користування,

 - виготовлено 2120 витягів з нормативної грошової оцінки населених пунктів,

 - надано 1170 довідок статистичної звітності форми 6-зем на земельні ділянки,

 - зареєстровано 2708 земельних ділянок в Державному земельному кадастрі,

 - видано 2005 витягів з Державного земельного кадастру,

- підготовлено 34 розпоряджень голови Дрогобицької райдержадміністрації в сфері земельних ресурсів,

 - розглянуто  27 заяв та скарг громадян,

 - на особистому прийомі керівництвом управління прийнято 361 громадян.

  Всього за 2014 рік в управлінні зареєстровано 6924 звернень юридичних та фізичних осіб.

Додатково повідомляємо, що з 1 січня 2015 року має бути запроваджено, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523-р, надання вищезазначених адміністративних послуг управлінням Держземагентства у Дрогобицькому районі через Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації.

Управлiння  Держземагентства у Дрогобицькому районі  Львівської області надає перелік сертифікованих фізичних  і юридичних осіб суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою:
 1. Дрогобицький районний відділ Львівської регіональної філії     ДП «Центр державного земельного кадастру», м.Дрогобич, вул.Сагайдачного, 22.
 2. Дрогобицький міський відділ Львівської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», м.Дрогобич, вул.Ш.Олейхема, 1.
 3. Дрогобицький комплексний відділ ДП «Львівський науково-дослідний інститут землеустрою», м.Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22.
 4. МПП «Землемір», м.Дрогобич, вул. 22 Січня, 39.
 5. ФОП Басараб Ростислав Остапович, м.Дрогобич, вул.Сагайдачного, 22.
 6. ФОП Білінська Світлана Василівна, м.Львів, вул.Гетьмана Мазепи, 9б, кв.3.
 7. ПП «КАДАСТР-М», м.Львів, вул.Водогінна, 2.
 8. ТзОВ «Геоцентраль», м.Львів, смт.Брюховичі, вул.Бурденка, 17, кв.1.
 9. ТзОВ «ГЕОКАПІТАЛ», м.Львів,  вул.Наукова, 12, кв.18.
 10. ТзОВ «Крок центр», м.Львів,  вул.Наукова, 7А, офіс 902.

Статтею 30 Закону України «Про землеустрій» визначено, що «погодження і затвердження документації із землеустрою проводиться в порядку, встановленому Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України».

Відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України передбачено обов’язкове погодження уповноваженими органами (визначаються залежно від категорії та виду використання земельної ділянки, а також з урахуванням об’єктів, що на ній знаходяться) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Частиною 4 статті 186-1 Земельного кодексу України визначається, що «Розробник подає на погодження до органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносинза місцем розташування земельної ділянки, оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».

Частиною 2 статті 26 Закону України «Про землеустрій» визначено, що розробниками документації із землеустрою є:

- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

- фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Отже, погоджувати проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок має землевпорядна організація, з якою замовник уклав договір про розроблення проекту землеустрою.

Частиною 5 статті 186-1 Земельного кодексу України визначено, що «органи виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики у сфері земельних відносинза місцем розташування земельної ділянки, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері».

Затвердження такого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначене ст.118 Земельного кодексу України, зокрема відповідний  орган  виконавчої  влади або орган місцевого самоврядування,   який   передає  земельні  ділянки  державної  чи комунальної  власності  у  власність  відповідно  до  повноважень, визначених  статтею  122  цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання   погодженого   проекту   землеустрою   щодо  відведення земельної  ділянки  (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом -   після   отримання   позитивного   висновку   такої  експертизи приймає  рішення  про  затвердження  проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  та надання її у власність.  Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого самоврядування  у  передачі  земельної  ділянки  у  власність  або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.  У   разі   відмови  органу  виконавчої  влади  чи  органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у  власність або  залишення  заяви  без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

         Статтею 122 Земельного кодексу України визначені повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних  ділянок у власність або у користування, зокрема:

      1.  Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у  власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

         2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради  передають  земельні ділянки у власність або у користування з відповідних  земель  спільної  власності територіальних громад для всіх потреб.

          3. Районні  державні  адміністрації на їхній території передають  земельні ділянки  із  земель державної власності у власність або          у  користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

         а) ведення водного господарства;

         б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної  громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств  торгівлі  тощо),  з  урахуванням вимог частини сьомої цієї статті;

         в) індивідуального дачного будівництва.

         4.  Центральний  орган  виконавчої  влади  з питань земельних ресурсів  у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають   земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення державної  власності,  крім  випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

      Начальник управління Держземагенства у Дрогобицькому районі                 Л.Бреньо