Дрогобиччина - земля Івана Франка

Розпорядження про сайт

 

УКРАЇНА

                                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                   ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

                         від   “30”               вересня        2011р.   №       95

 

Про затвердження Положення про веб-сайт Дрогобицької районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет.

           З метою забезпечення прозорості діяльності Дрогобицької районної ради, громадського обговорення проектів нормативно-правових актів районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої        є Дрогобицька района рада, керуючись ч.7 ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

  1. Затвердити Положення про Веб-сайт Дрогобицької районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).
  2. Організаційному відділу районної ради забезпечувати розміщення офіційної інформації про діяльність районної ради на веб-сайті,  відповідно  до  цього  Положення.
  3. Контроль за виконанням  цього  розпорядження  покласти  на заступника голови районної ради Р.Урбана.

                                                                                                                                            Михайло Сікора

                                                                                                                                                                                   Додаток   

                                                                                                                                                                  до розпорядження  голови

                                                                                                                                                                  районної ради

                                                                                                                                                                   від 30.09.2011року  № 95  

  Положення

про веб-сайт Дрогобицької районної ради

 в глобальній інформаційній мережі Інтернет

 

 Це Положення, відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах»,   «Про державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 31.07.2000р. № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Регламенту роботи Дрогобицької районної ради, визначає статус веб-сайту Дрогобицької районної ради як інформаційного ресурсу про діяльність Дрогобицької районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (надалі –мережа Інтернет) та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

  1.  Веб-сайт Дрогобицької районної ради є офіційним джерелом інформації Дрогобицької районної ради, який створюється для висвітлення діяльності районної ради та її органів, взаємообміну інформацією з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з діяльністю районної ради, інформаційної взаємодії з різними організаціями, громадськістю.
  2.  Адреса веб-сайту Дрогобицької районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет – www.drb-rayrada.gov.ua
  3. Забороняється використовувативеб-сайт Дрогобицької районної ради в цілях, не пов’язаних із діяльністю районної ради та її органів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.
  4. Інформація, розміщена на веб-сайті Дрогобицької районної ради, включає:

рішення районної ради, розпорядження голови районної ради з основної діяльності;

проекти рішень районної ради;

інформацію про сесії Дрогобицької районної ради, графік засідань постійних комісій районної ради, результати розгляду проектів рішень;

інформацію про роботу голови та заступника голови районної ради, про роботу президії районної ради, відомості про депутатів районної ради і депутатські фракції (групи) в районній раді;

інформаційні повідомлення про хід сесій районної ради, поточну діяльність постійних комісій районної  ради;

інформацію про створені робочі групи, їх засідання, питання, що вивчаються, та результати проведеної роботи;

інформацію про виконавчий апарат районної ради;

інформацію про Дрогобицький район, адміністративно-територіальний устрій, органи місцевого самоврядування;

новини району;

інформацію про державні закупівлі;

посилання на веб-сайти органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, джерела інформації тощо.

5.  Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату, поданих керуючому справами районної ради та начальнику організаційного відділу районної ради, який несе відповідальність за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.

6.  Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються організаційним відділом районної ради з урахуванням пропозицій керуючого справами районної ради.

7. Основна мова веб-сайту – українська.

8.  Депутатські фракції (групи) в районній раді, депутати районної ради, постійні комісії районної ради, робочі групи, структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт районної ради.

9. Підготовка та розміщення інформації, у т.ч. її оновлення, на веб-сайті, здійснюється   організаційним відділом районної ради.

10. Всі проекти рішень районної ради, інша інформація для розміщення на веб-сайті районної ради подаються в організаційний відділ виконавчого апарату районної ради в паперовому та електронному вигляді.

11.  Підготовлена та завізована інформація подається спеціалісту з комп’ютерно-інформаційного забезпечення, який розміщує цю інформацію на веб-сайті районної ради.  

12. Депутатські фракції (групи) в районній раді, депутати районної ради, постійні комісії районної ради, робочі групи, відділи виконавчого апарату районної ради, автори проектів рішень районної ради несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт районної ради та своєчасність її оновлення.

13. Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на 10 днів.

14. З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті Дрогобицької районної ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування, залученню інвестицій, висвітлення визначних подій, надання інформації про видатних людей.

15. Інші відділи виконавчого апарату районної ради у межах визначених повноважень, співпрацюють з організаційним відділом районної ради щодо подання інформації для розміщення на офіційному веб-сайті Дрогобицької районної ради.

 

                          Заступник голови

                          районної ради                                                                                                     Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі