Дрогобиччина - земля Івана Франка

Постанова КМУ № 150

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 11 лютого 2004 р. N 150

                               Київ

 

          Про офіційне оприлюднення регуляторних актів,

          прийнятих місцевими органами виконавчої влади,

           територіальними органами центральних органів

           виконавчої влади та їх посадовими особами, і

          внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі

                Інтернет інформації про діяльність

                     органів виконавчої влади

 

 

     З метою  реалізації положень статей 12-14    Закону   України

"Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської

діяльності"     ( 1160-15 )     Кабінет     Міністрів      України

п о с т а н о в л я є:

 

     1. Установити,  що регуляторні акти, прийняті Радою міністрів

Автономної    Республіки    Крим,    обласними,    Київською    та

Севастопольською міськими,  районними,  районними у мм.  Києві  та

Севастополі  державними  адміністраціями,  а також територіальними

органами  центральних  органів  виконавчої  влади   в   Автономній

Республіці  Крим,  областях,  мм.  Києві та Севастополі,  районах,

районах у мм.  Києві та  Севастополі  та  їх  посадовими  особами,

офіційно   оприлюднюються  в  офіційних  друкованих  виданнях  або

друкованих засобах масової інформації  відповідно  Ради  міністрів

Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київської    та

Севастопольської  міських,  районних,  районних  у  мм.  Києві  та

Севастополі державних адміністрацій.

 

     2. Внести   до   Порядку   оприлюднення   у  мережі  Інтернет

інформації про діяльність органів виконавчої влади,  затвердженого

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 4 січня 2002 р.  N 3

( 3-2002-п ) (Офіційний вісник України,  2002 р.,  N 2,  ст.  57),

зміни, що додаються.

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

     Інд. 25

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 11 лютого 2004 р. N 150

 

                              ЗМІНИ,

          що вносяться до Порядку оприлюднення у мережі

            Інтернет інформації про діяльність органів

                  виконавчої влади ( 3-2002-п )

 

 

     1. У пункті 8:

 

     підпункти 1  і  2  після  абзацу  восьмого  доповнити  новими

абзацами такого змісту:

 

     "плани підготовки  органом  проектів  регуляторних  актів  та

зміни до них;

 

     повідомлення про  оприлюднення  проектів  регуляторних актів,

проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

 

     звіти про  відстеження  результативності  прийнятих   органом

регуляторних актів;

 

     відомості про регуляторну діяльність органу".

 

     У зв'язку  з  цим  абзаци  дев'ятий - сімнадцятий підпункту 1

вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим,  абзаци

дев'ятий - двадцять третій підпункту 2 вважати відповідно абзацами

тринадцятим - двадцять сьомим.

 

     2. Пункт 9 після абзацу  сьомого  доповнити  новими  абзацами

такого змісту:

 

     "плани підготовки  органом  проектів  регуляторних  актів  та

зміни до них;

 

     повідомлення про оприлюднення  проектів  регуляторних  актів,

проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

 

     звіти про   відстеження  результативності  прийнятих  органом

регуляторних актів;

 

     відомості про регуляторну діяльність органу".

 

     У зв'язку  з  цим  абзаци  восьмий  -  шістнадцятий   вважати

відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим.

Голова Дрогобицької районної ради

ШЕВКЕНИЧ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

АНДРІЇВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Погода в Дрогобичі