Дрогобиччина - земля Івана Франка

Порядок доступу до публічної інформації та порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Порядок доступу до публічної інформації та порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

         В Україні 9 травня, через три місяці після публікації у виданні «Голос України», вступив в силу закон про доступ до публічної інформації.

          Документом встановлено, що «публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом».

          Прийнятим актом встановлено, що «публічна інформація - це відображена і задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом».

          Законом встановлено також гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. Згідно з документом, «право на доступ до публічної інформації гарантується: обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом; визначення розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальним спрощенням процедури подачі запиту та отримання інформації; доступ до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством; здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації».

         Також законом встановлено порядок доступу до інформації, що забезпечується шляхом: систематичного і оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях, на офіційних сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом, надання інформації за запитами на інформацію.

         Інформація за запитом надається безкоштовно.

         Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у спеціально відведеному місці - кабінеті № 6, що знаходиться на 1 поверсі приміщення Дрогобицької районної ради по вул.22 Січня, 37 в місті Дрогобичі.

         Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту

Усно: телефон (03244) 10-400

Письмово: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.22 Січня, 37, Дрогобицька районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

факс: (03244) 10-417;

електронна пошта: e-mail: rayrada-drogob@ukr.net;

 

         З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію Дрогобицькою районною радою розроблено відповідну форму запиту, яку можна отримати у кабінеті № 6 та на цьому веб-сайті.

         Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

         Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

      Запитувач має право оскаржити:

          1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

          2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

          3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

          4) надання недостовірної або неповної інформації;

          5) несвоєчасне надання інформації;

          6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати

               інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

          7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників

              інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

         Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Голова Дрогобицької районної ради

ШЕВКЕНИЧ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

АНДРІЇВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Погода в Дрогобичі