Дрогобиччина - земля Івана Франка

Положення про почесного громадянина району

 

                                                                         Додаток  № 1

                                                                           до рішення Дрогобицької

      районної  ради

                            від 23.03.2010р. № 452

Положення

про звання “Почесний громадянин Дрогобицького району”

 

 1. Звання “Почесний громадянин Дрогобицького району” (далі – Звання) присвоюється особам за вагомі здобутки в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок в економічний, науково-технічний, соціально-культурний, громадський розвиток Дрогобицького району,  плідну благодійну, громадську діяльність і заслуги перед його жителями у сприянні захисту прав і свобод громадян, розвиткові демократії.
 2. Звання присвоюється громадянам України за досягнення у праці та особистий внесок в одну чи декілька сфер діяльності, зазначених у пункті     1 цього Положення. В окремих випадках звання може бути присвоєне громадянам інших держав.
 3. Рішення про присвоєння Звання приймається Дрогобицькою районною радою.
 4. Подання про присвоєння Звання вносять до Дрогобицької районної ради районна державна адміністрація, сільські, селищні ради.
 5. Клопотання про присвоєння Звання можуть порушувати перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення, трудові колективи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, політичні партії         громадські організації.
 6. У поданні про присвоєння Звання зазначаються досягнення особи у сфері виробництва, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, інших сферах діяльності.
 7. До подання додаються такі документи:
  • витяг з рішення колегії районної державної адміністрації, рішення сільської, селищної ради;
  • погоджена органами статистики довідка про стан справ на підприємстві, організації або установі району, якщо до присвоєння Звання представляються їхні керівники;
  • біографічна довідка про особу.                                                                                                                                                                                  

       8.  Про присвоєння Звання та додані до нього документи попередньо розглядаються Комісією з питань про                       присвоєння Почесного звання, склад якої затверджується районною радою.

       9.  Організація роботи та ведення засідання комісії покладається на голову комісії.

     10. У разі прийняття Комісією позитивного рішення, питання про присвоєння особі Звання                                                          виноситься на розгляд районної ради.

     11. Особі, удостоєній Звання, вручається посвідчення Почесного громадянина Дрогобицького району та нагрудний            знак “Почесний громадянин Дрогобицького району”.

     12. Посвідчення Почесного громадянина та нагрудний знак “Почесний громадянин Дрогобицького району”                           вручаються головою районної ради або за його дорученням заступником голови районної ради в урочистій                    обстановці.

     13. Звання “Почесний громадянин Дрогобицького району” може присво-юватись особі посмертно. В такому                        випадку посвідчення і нагрудний знак вручаються близьким родичам особи (дружина, діти).

     14. У разі втрати або псування нагрудного знака “Почесний громадянин Дрогобицького району” чи                                          посвідчення Почесного громадянина, дублікати не видаються, крім випадків, якщо буде доведено, що їх                          втрачено (зіпсовано) внаслідок стихійного лиха або з інших причин, які не залежали від нагородженого.

     15. Рішення районної ради про присвоєння Звання набуває чинності з моменту його прийняття і                                                публікується в засобах масової інформації.

      16. Належне оформлення посвідчень, облік і реєстрація осіб, яким присвоєно Звання “Почесний                                              громадянин Дрогобицького району”, ведеться у виконавчому апараті районної ради.

 

Заступник голови

районної ради                                                            В.Стецівка

 

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі