Дрогобиччина - земля Івана Франка

Регуляторні акти

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від    “30”                грудня             2013р.   №      102              

Про  затвердження  плану  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних актів  Дрогобицької районної ради та внесення  до них змін на 2014 рік. 

         Відповідно до ст. 7, 13, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючисьст. 55 Закону України “Промісцеве самоврядування в Україні”:

1.Затвердити  план  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів Дрогобицької  районної ради  та внесення до них змін на 2013рік згідно з  додатком 1.

2.Затвердити   план   здійснення   заходів   з   відстеження  результативності  регуляторних  актів  Дрогобицької  районної  ради   на  2014 рік   згідно з  додатком 2.

3.Начальнику організаційного відділу районної ради  М.Андріїву забезпечити  оприлюднення  регуляторних актів районної ради у друкованих засобах масової інформації.

4.Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження покласти на керуючого справами районної ради М.Гука.

                                                                                                                                                   Михайло  Сікора

                                                                                                                                                                       Додаток   1

до  розпорядження  голови Дрогобицької районної ради від 30.12.2013р. № 102      

 

ПЛАН

 діяльності  з  підготовки  проектів   регуляторних   актів Дрогобицької районної ради та внесення до них змінна 2014 рік

№ з/п

 Назва рішення

районної ради

 

Мета прийняття

 Термін підготовки проекту

 Органи та підрозділи, відповідальні за розроблення проекту

1.

“Про затвердження в новій редакції   Методики розрахунку  і порядку           використання  плати  за  оренду  майна,  що знаходиться  в спільній           власності територіальних громад Дрогобицького району” №  323

від 18.12.2013р.

наповнен-ня місцевого бюджету

один раз в рік, по мірі внесення змін в чинне законодавство

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник          з питань юридичного забезпечення районної ради)

2.

“Про   затвердження   в  новій  редакції Порядку проведення конкурсу на           право оренди майна, що перебуває   в   спільній власності територіальних           громад Дрогобицького району” №  324  

від 18.12.2013р.

наповнен-ня місцевого бюджету

один раз в рік, по мірі внесення змін в чинне законодавство

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політи-ки та комунальної

 власності (радник          з питань юридичного забезпечення районної ради)

3.

 

Про  затвердження  Положення  про  оплату  праці  голови,  заступника

голови  районної  ради  та працівників  виконавчого апарату  Дрогобицької          районної ради”  № 325

від 18.02.2013р.

наповнен-ня місцевого бюджету

один раз в рік, по мірі внесення змін в чинне законодавство

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політи-ки та комунальної

 власності (радник          з питань юридичного забезпечення районної ради)

 

                 Заступник голови  районної ради                                                                                     Р.Урбан

                                                                                                                                                                   Додаток   2

до  розпорядження  голови Дрогобицької районної ради від 30.12.2013р. №  102

                                              

ПЛАН

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Дрогобицької районної радина 2014 рік

 

№ з/п

 Назва рішення

районної ради

 

Вид відстежен-ня

Відповідальні

за відстеження

 Термін виконан-ня заходів

Вид даних,

які використо-вуються для відстеження

1.

“Про затвердження в новій редакції  Методики розрахунку  і порядку           використання  плати  за  оренду  майна,  що знаходиться в спільній           власності територіальних громад Дрогобицького району”  №  323

від 18.12.2013р.

 періодичне

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

січень 2014р.

статистичні дані

2.

“Про   затвердження   в  новій  редакції Порядку проведення конкурсу на           право оренди майна, що перебуває   в   спільній власності територіальних           громад Дрогобицького району”  №  324 

від 18.12.2013р.

 періодичне

 відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

січень 2014р.

статистичні дані

3.

Про  затвердження  Положення  про  оплату  праці  голови,  заступника

голови  районної  ради  та працівників  виконавчого апарату  Дрогобицької          районної ради”  № 325

від 18.02.2013р.

періодичне

відділ з питань бюджету, планування, інвестиційної політики та комунальної

 власності (радник з питань юридичного забезпечення районної ради)

лютого 2014р.

статистичні дані

 

           Заступник голови районної ради                                                                               Р.Урбан

Голова Дрогобицької районної ради

СІКОРА МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник голови Дрогобицької районної ради

СТЕЦІВКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Погода в Дрогобичі