Дрогобиччина - земля Івана Франка

Додаткова інформація

У К РА Ї Н А

МЕДВЕЖАНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Дрогобицького району Львівської області

ХХХІ сесія  VІ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

           від 6   липня 2015  року № 281                     

                     с. Медвежа

 

Про місцеві податки

     Розглянувши проект рішення сільської ради «Про місцеві податки», схвалений рішенням виконкому сільської ради від 30.06.2015р. № 27, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань  планування, бюджету, фінансів та економічної політики  (протокол № 43 від 06.07.2015р.),  відповідно до Податкового Кодексу України, керуючись ст. ст.26,69  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,    сільська рада в и р і ш и л а :

            1. Встановити на території Медвежанської сільської ради такімісцеві податки:  

    1.1.Податок на майно:

1.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортний податок;

1.1.3. плату за землю.

    1.2. Єдиний податок.

         2. Встановити ставки місцевих податків:

    2.1.Податку на майно згідно з додатком № 1.

    2.2.Єдиного податку для суб»єктів господарювання- фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і належать до:

2.2.1.першої групи платників – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2.2.2. другої групи платників згідно з додатком № 2.

         3. Затвердити Положення про порядок справляння місцевих податків  згідно з додатком 3.

         4.Встановити пільги зі сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки у розмірі 100 відсотків податку:

     4.1 з об»єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних громад, громадських організацій і підприємств державної та комунальної власності , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, і використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

     4.2. з об»єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, зокрема, гаражі, господарські(присадибні) будівлі, інші будівлі, що не використовуються їх власниками з метою одержання доходів (не здаються в оренду, лізинг, позичку, не використовуються у підприємницькій діяльності).

4.3.з об»єктівжитлової нерухомості,  в тому числі їх частки, що належать:

- дітям-сиротам ( не більше одного такого об'єкта на дитину);

- дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх   числа, визнаним такими відповідно до закону ( не більше одного такого об'єкта на дитину);

- учасникам антитерористичноїоперації та членисімей, загиблих під час участі в антитерористичній операції.

            5.  Звільнити від сплати земельного податку:

     5.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  заклади, установи та організації,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

     5.2. учасники антитерористичноїоперації  та членисімей, загиблих під час участі в антитерористичній операції.

         6. Це рішення вводиться в дію з 01.01.2016р.

         7. Вважати такими, що втратили чинність з моменту введення в дію цього рішення, рішення сільської ради 

від 14.10.2011р. № 56 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» із змінами, внесеними рішенням сільської ради від 21.11.2013р. № 165;

від 21.12.2011р. № 58 «Про встановлення ставок єдиного податку»;

від 30.01. 2015р. № 255 «Про встановлення ставок земельного податку на території Медвежанської сільської ради»;

від 30.01. 2015р. № 256 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

8.        Рішення оприлюднити на інформаційному стенді до 15.07.2015р.

9.        Звернутися до Дрогобицької районної ради щодо оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті районної ради.

                 10. Рішення надіслати Дрогобицькій ОДПІ до 25.07.2015р.

                 11.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічної політики (Л.Мацьків).

                                 Сільський голова                                                           С.Коваль

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                                                                                                            від  06.07.2015р. № 281

Ставки податку на майно на території Медвежанської сільської ради

 

п/п

Назва податку

Ставка  податку

1.

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

 

1.1.

Для житлової нерухомості:

а) для фізичних осіб

 

 

 

б) для  юридичних осіб

 

0,3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

1.2.

Для нежитлової нерухомості

 для фізичних  та юридичних осіб

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

 

2.

Транспортний податок

для фізичних та юридичних осіб :

25000 гривень в рік за кожен легковий автомобіль, якийвикористовувався до 5 років і маєоб'єм циліндрівдвигуна понад 3000 куб. см.

 

3.

Плата за землю

 

3.1

Земельний податок

для фізичних та юридичних осіб :

а) за земельні ділянки (крім вказаних у підпунктах б),в) підпункту 3.1.)

 

 

б)за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

 

в) за земельні ділянки, зайняті житловим фондом

 

 

1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки

 

 

3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

3.2.

Орендна плата за земельні ділянки

 для фізичних та юридичних осіб

не менше 3 і не більше 12 відсотків від  їх нормативної грошової оцінки (встановлюється договором оренди земельної ділянки)

 

 

Секретар сільської  ради                                         Л.Чепіль

Додаток № 2

рішення сільської ради

від   06.07.2015 р.  № 281

Фіксовані ставки єдиного податку на території Медвежанської сільської ради для суб'єктів господарювання - фізичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і належать до другої групи платників

КВЕД

Назва видів діяльності

Ставка податку

01

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з

 

 

ними послуги

Х

01.1

Рослинництво

5

01.2

Тваринництво

5

01.3

Змішане сільське господарство

 5

01.4

Надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту

10

01.5

Мисливство

20

02

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

10

05

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги

10

15

Виробництво харчових продуктів, напоїв

Х

15.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10

15.2

Виробництво рибних продуктів

10

15.3

Перероблення та консервування овочів та фруктів

10

15.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10

15.5

Виробництво молочних продуктів та морозива

10

15.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної

 

 

промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів

10

15.7

Виробництво готових кормів для тварин

10

15.8

Виробництво інших харчових продуктів

10

15.9

Виробництво напоїв (крім 15.91.0; 15.92.0; 15.93.0; 15.94.0; 15.95.0; 15.96.0)

10

17

Текстильне виробництво

Х

17.1

Прядіння текстильних волокон

5

17.2

Ткацьке виробництво

5

17.3

Оздоблення тканин та текстильних виробів

5

17.4

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

5

17.5

Виробництво інших текстильних виробів

5

17.6

Виробництво трикотажного полотна

5

17.7

Виробництво трикотажних виробів

5

18

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

Х

18.1

Виробництво одягу зі шкіри

15

18.2

Виробництво одягу з текстилю

15

18.3

Виробництво хутра та виробів з хутра

15

19

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Х

19.1

Виробництво шкіри

15

19.2

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

19.3

Виробництво взуття

15

20

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

Х

20.1

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

15

20.2

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону

15

20.3

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

15

20.4

Виробництво дерев'яної тари

15

20.5

Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння

15

21

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

Х

21.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону

15

21.2

Виробництво виробів з паперу та картону

15

22

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

Х

22.1

Видавнича діяльність

20

22.2

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги

20

22.3

Тиражування записаних носіїв інформації

20

25

Виробництво гумових та пластмасових виробів

Х

25.1

Виробництво гумових виробів

15

25.2

Виробництво пластмасових виробів

15

26

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Х

26.1

Виробництво скла та виробів зі скла

15

26.2

Виробництво керамічних виробів не для будівництва

15

26.3

Виробництво керамічних плиток та плит

20

26.4

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

20

26.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

20

26.6

Виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу

20

26.7

Оброблення декоративного та будівельного каменю

20

26.8

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції

20

28

Виробництво готових металевих виробів

Х

28.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів

20

28.2

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення

20

28.3

Виробництво парових котлів

20

28.4

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

20

28.5

Оброблення металів

20

28.6

Виробництво ножових виробів, інструменту та залізних виробів

20

28.7

Виробництво інших готових металевих виробів

20

36

Виробництво меблів: виробництво іншої продукції

Х

36.1

Виробництво меблів

20

36.2

Виробництво монет та медалей, ювелірних виробів

20

36.3

Виробництво музичних інструментів

15

36.4

Виробництво спортивних товарів

15

36.5

Виробництво ігор та іграшок

15

36.6

Виробництво іншої продукції

15

37

Оброблення відходів

Х

37.1

Оброблення металевих відходів та брухту

20

37.2

Оброблення неметалевих відходів та брухту

15

45

Будівництво

Х

45.1

Підготовка будівельних ділянок

20

45.2

Будівництво будівель та споруд

20

45.3

Установлення інженерного устаткування будівель та споруд

20

45.4

Роботи з завершення будівництва

20

45.5

Оренда будівельної техніки з оператором

20

50

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

Х

50.2

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

20

50.3

Торгівля автомобільними деталями та приладдям

20

50.40.

Оптова та роздрібна торгівля аеросанями, снігоходами, моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них, а також їх технічне обслуговування та ремонт

20

51

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

Х

51.1

Посередництво в оптовій торгівлі

20

51.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

20

51.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (крім 51.34, 51.35 та 51.39)

20

51.4

Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

20

51.5

Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами (крім 51.51)

20

51.8

Оптова торгівля машинами та устаткуванням

20

51.9

Інші види оптової торгівлі

20

52

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

Х

52.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

10

52.2

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами (крім 52.25 та 52.26)

20

52.3

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами

20

52.4

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах

 

 

непродовольчими товарами

20

52.5

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

52.6

Роздрібна торгівля поза магазинами

10

52.7

Ремонт побутових виробів та предметів особистого

 

 

вжитку

10

55

Діяльність готелів та ресторанів

Х

55.1

Діяльність готелів

20

55.2

Надання інших місць для тимчасового проживання

20

55.3

Діяльність ресторанів

20

55.4

Діяльність барів

20

55.5

Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі

15

60

Діяльність наземного транспорту

Х

60.21

Діяльність автомобільного та іншого міського

 

 

регулярного транспорту

20

60.22

Діяльність таксі

20

60.23

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

20

60.24

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

20

63

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

Х

63.1

Транспортне оброблення вантажів; складське

 

 

господарство

20

63.2

Функціонування транспортної інфраструктури

20

63.3

Послуги з організації подорожувань

20

63.4

Організація перевезення вантажів

20

67.

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва

 

 

та страхування

Х

67.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

20

70

Операції з нерухомим майном

Х

70.1

Операції з власним нерухомим майном

20

70.2

Здавання в оренду власного нерухомого майна

20

70.3

Операції з нерухомістю для третіх осіб (крім 70.31)

20

71

Оренда машин та устаткування: прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

Х

71.1

Оренда автомобілів

20

71.2

Оренда інших наземних транспортних засобів та

 

 

устаткування

20

71.3

Оренда інших машин та устаткування

20

71.4

Прокат побутових виробів та предметів особистого

 

 

вжитку

20

72

Діяльність у сфері інформатизації

Х

72.1

Консультування з питань інформатизації

20

72.2

Розроблення програмного забезпечення та

 

 

консультування в цій сфері

20

72.3

Оброблення даних

20

72.4

Діяльність, пов'язана з банками даних

20

72.5

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно- обчислювальної техніки

20

72.6

Інша діяльність у сфері інформатизації

20

74

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку,

 

 

інжинірингу; надання послуг підприємцям

Х

74.1

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку (крім

 

 

аудиту); консультування з питань комерційної діяльності та управління (крім 74.11.2; 74.15.0)

20

74.2

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

20

74.4

Рекламна діяльність

20

74.5

Підбір та забезпечення персоналом

20

74.6

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

20

74.7

Прибирання виробничих та житлових приміщень,

 

 

устаткування та транспортних засобів

20

74.8

Надання різних послуг споживачам

20

80

Освіта

Х

80.1

Початкова загальна освіта

15

80.2

Середня освіта

15

80.3

Вища освіта

15

80.4

Інші види діяльності у сфері освіти

15

85

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Х

85.1

Діяльність в сфері охорони здоров'я людини

20

85.2

Ветеринарна діяльність

15

85.3

Надання соціальної допомоги

5

90

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення

 

 

відходів

10

92

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та

 

 

розваг

Х

92.1

Виробництво фільмів

20

92.2

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

20

92.3

Інша діяльність у сфері культури(крім 92.32 в частині

 

 

організації, проведення гастрольних заходів)

10

92.4

Діяльність інформаційних агентств

20

92.5

Інша діяльність у сфері культури, не віднесена до інших

 

 

групувань

10

92.6

Діяльність у сфері спорту

15

92.7

Діяльність у сфері відпочинку та розваг (крім 92.71)

20

93

Надання індивідуальних послуг

Х

93.01

Прання, хімчистка та фарбування

15

93.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15

93.03

Організація поховань та надання пов'язаних з ними

 

 

послуг

10

93.04

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

20

93.05

Надання інших індивідуальних послуг

20

95

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10

96

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

3

97

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

3

 
                   Секретар сільської ради                                                Л. Чепіль 
 

Додаток № 3

до рішення сільської ради

                                                                                                                                                                        від 06.07.2015р. № 281

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

 

            Це Положення розроблене відповідно до вимог Податкового Кодексу України
з метою забезпечення  надходжень місцевих податків до сільського бюджету .

 

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Місцеві податки запроваджуються рішенням сільської  ради на території  Медвежанської сільської ради.

2. До місцевих податків належить :

 

         1. Податок на майно:

1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2. транспортний податок;

1.3. платаза землю.

          2. Єдиний податок.

         

II.ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ .

 

1.ПОДАТОК НА МАЙНО

 

            1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 Платники податку:

 фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 Об'єкт оподаткування: об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

База оподаткування:загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 Ставка податку:  для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється за рішенням сільськоїради  у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок обчислення суми податку:обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової та  нежитлової  нерухомості проводиться у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України

Порядок сплати податку: податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до сільськогобюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 Строки сплати податку:податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

                    1.2. Транспортний податок

 

 Платники податку:  фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до чинного законодавстває об'єктами оподаткування.

Об'єкт оподаткування:  легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

База оподаткування:легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до чинного законодавства.

Ставка податку:  встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі

25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок обчислення податку: у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України

Порядок сплати податку: податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до сільськогобюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Строки сплати податку  :транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                1.3. Плата за землю

1.3.1. Земельний податок

Платники податку:

-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-землекористувачі.

 

 Об'єкт оподаткування:

-земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

-земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базаоподаткування :

-нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

 Ставка податку:

- у розмірі не більше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

- у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Податковий період: базовим податковим (звітним) періодом   є календарний рік.

Порядок обчислення: підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України.

Строк сплати : у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцезнаходженням земельної ділянки .

1.3.2. Орендна плата

Платник:орендар земельної ділянки.

Об'єкт оподаткування:земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір орендної плати:річна сума платежу:

-не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

-не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Податковий період: базовим податковим (звітним) періодом   є календарний рік.

Порядок обчислення: підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Строк сплати : у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцезнаходженням земельної ділянки .

2. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Платники:

- перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень або інший обсяг доходу, встановлений законодавчо;

- друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень або інший обсяг доходу, встановлений законодавчо;

Об»єкт оподаткування: вид підприємницької діяльності.

База оподаткування:  підприємницька діяльність, дохід

Ставки єдиного податку: ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року .

-для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Податковий (звітний) період:календарний рік.

Порядок нарахування та строки сплати: нарахування та сплата єдиного податку  здійснюється за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України .

Секретар сільської ради                                                                      Л.Чепіль

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

селищного голови Меденицької селищної ради

Володимира Володимировича ШУЛАКА

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 45 214 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, членів сім’ї декларанта – дружини Шулак Я.М., доньки Шулак Т.В., сина Шулака В.В. – 44 980 грн.

Земельна ділянка декларанта – 8000 кв.м, 1320 кв.м, земельний пай – 26 460 кв.м.

Земельна ділянка членів сім’ї декларанта – дружини Шулак Я.М. – 882 кв.м.

Житловий будинок декларанта – 258,2 кв.м.

Житловий будинок членів сім’ї декларанта – дружини Шулак Я.М. – 69,9 кв.м.

Нерухоме майно – склади: 13 кв.м, 463 кв.м, 133 кв.м, 372 кв.м, 437,6 кв.м.

Автомобіль декларанта – ІФА, 1971 року випуску, Мерседес Бенц Спрінтер, 2007 року випуску; трактор – Т 150, Карпатець 1, 1991 року випуску.

Автомобіль членів сім’ї декларанта – дружини Шулак Я.М. – Міцубісі Лансер, 1991 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Меденицької селищної ради

Любові Іванівни МОРОЗ

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 61 840 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, членів сім’ї декларанта – чоловіка Мороза В.Є. та сина Мороза Б.В. –113 862 грн.

Земельний пай декларанта – 4000,7 кв.м.

Автомобіль декларанта – БМВ, 1989 року випуску.

Вклади у банках декларанта – 216 000 грн.

Вклади у банках членів сім’ї декларанта – чоловіка Мороза В.Є. – 216 000 грн.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

голови Раневицької сільської ради

Ігоря Михайловича Гірчака

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів – 61664,82 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів члена сім’ї декларанта:

Дружина – Гірчак Леся Володимирівна

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів – 21634,35 грн.

Дочка – Гірчак Марта Ігорівна

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів – 31190 грн.

Земельна ділянка – 0,25 га, житловий будинок – 196 кв. м у власності декларанта.

Земельна ділянка – 0,1726 га під ОСГ, автомобіль ВАЗ 2103 у власності дружини декларанта.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря виконавчого комітету Верхньодорожівської сільської ради

Богдана Степановича Дмитріва

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, – 41 214 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата та матеріальна допомога, члена сім’ї декларанта – дружини Орести Романівни Дмитрів –

Земельні ділянки декларанта – 3,2914000, житловий будинок – 72,5 кв.м, житлова площа – 49,7 кв.м.

Легковий автомобіль – Москвич-2141, 1989 року випуску, трактор – ЮМЗ-6, 1998 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Верхньодорожівської сільської ради

Василя Миколайовича Летнянки

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, – 64 387 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата та матеріальна допомога, члена сім’ї декларанта – дружини Н.І.Летнянки – 26 004 грн.

Земельні ділянки декларанта – 6800 кв.м, 0,45 кв.м, житловий будинок – 110 кв.м, магазин – 148 кв.м.

Житловий будинок, що перебуває у власності члена сім’ї (дружини), – ½ житлового будинку.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

голови Бистрицької-Гірської сільської ради

Миколи Михайловича Пиляка

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, – 55 800 грн. 02 коп.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, члена сім’ї декларанта – дружини: Пиляк Марії Генріхівни – не працює.

Земельна ділянка декларанта – 10944 кв.м, житловий будинок – 111,9 кв.м, квартира – 86,2 кв.м.

Земельна ділянка члена сім’ї (дружини) – 14704 кв.м.

Вантажно-пасажирський автомобіль Мерседес Бенц, 1998 року випуску, вантажний КРАЗ-256, 1992 рік випуску, вантажний ГАЗ-3307, 1992 рік випуску, які перебувають у власності декларанта.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Грушівської сільської ради

Івана Семеновича Дудича

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 64 088 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги, премія, стипендія, а також сума доходу, на яку оцінена спадщина (земельні ділянки), членів сім’ї декларанта: дружини Дудич О.М., дочки Дудич Р.І. – 11 074 грн.

Земельна ділянка членів сім’ї декларанта: дружини – Дудич О.М. – 5565 кв.м, житловий будинок членів сім’ї декларанта – дружини – Дудич О.М. – 86 кв.м.

Легковий автомобіль декларанта – FIAT SCUDO, 2000 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Грушівської сільської ради

Оксани Йосипівни Огар

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 49 959 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги, премія, стипендія, а також сума доходу, на яку оцінена спадщина (земельні ділянки), членів сім’ї декларанта: чоловіка Огара І.І. та сина Огара О.І. – 73 844 грн.

Земельні ділянки членів сім’ї декларанта: чоловіка Огара І.І. – 19 680 кв.м., житловий будинок членів сім’ї декларанта: чоловіка Огара І.І. – 67,1 кв.м.

Автомобіль членів сім’ї декларанта: чоловіка Огара І.І. – FIATDOBLO, 2005 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Бистрицької сільської ради

Ярослава Мироновича КОМАРА

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 62 366 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, членів сім’ї декларанта – 47 413 грн.

Інші види доходів декларанта – 12 588 грн.

Інші види доходів членів сім’ї декларанта – 12 588 грн.

Земельні ділянки декларанта – 8500 кв.м., житловий будинок – 73,2 кв.м, квартира – 47,9 кв.м, гараж – 23,31 кв.м; членів сім’ї декларанта – 35,1 кв.м.

 

Автомобіль декларанта – Тойота, 2008 року випуску, Фольсваген, 1999 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Бистрицької сільської ради

Богдани Богданівни ЛУПОЛ

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 50 912 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, членів сім’ї декларанта – 46 033 грн.

Автомобіль члена сім’ї декларанта – ВАЗ 21043, 1994 року випуску.

 

Сума кошів на рахунках у банках декларанта – 4514 (СРСР), членів сім’ї декларанта – 5618 (СРСР).

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Волощанської сільської ради

Федора Даниловича Нечипора

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 45 409,38 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премія, членів сім’ї декларанта: дружини Нечипор М.М. – 12 978,97 грн.

Дивіденди, проценти декларанта – 189,21 грн.

Дивіденди проценти членів сім’ї декларанта – 276,98 грн.

Матеріальна допомога декларанту – 6586 грн.

Земельна ділянка декларанта: 1300 кв.м., житловий будинок – 102,4 кв.м.

 

Земельна ділянка членів сім’ї декларанта – 4496 кв.м, житловий будинок – 60,5 кв.м.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Волощанської сільської ради

Ірини Петрівни Павлюх

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 38 261,86 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, членів сім’ї декларанта: чоловіка Павлюха Ф.І. та сина Павлюха В.Ф. – 7839,71 грн.

Матеріальна допомога декларанту – 3946, 00 грн.

Дивіденди, проценти членів сім’ї декларанта – 265,74 грн.

Земельна ділянка членів сім’ї декларанта – 15713 кв.м.

Автомобіль членів сім’ї декларанта – CHEVROLETAVEOГС 58 U 1600, 2008 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Ріпчицької сільської ради

Леся Степанівна Бегар

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 35 338 грн. Дохід від передачі в оренду майна декларанта – 862 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. інші види доходів, членів сім’ї декларанта – 8 035 грн,

Одержані(нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта Росія–285890руб -88 912 грн.

Земельна ділянка декларанта – 18 215 кв.м.

Земельна ділянка членів сім’ї декларанта – 1 526 кв.м.,

Житловий будинок членів сім’ї декларанта – 231,3 кв.м.

Автомобіль та інші транспортні засоби членів сім’ї декларанта – CHEVROLET LACETTI1600, 80/6000, 2006 року випуску,  VIPEREX500-T, 49,9 куб.см, 2010 року випуску.

Сума коштів на рахунку в Ощадбанку декларанта - 507 грн,

Номінальна вартість цінних паперів декларанта - АТВТ «ДДЗ» 6 грн.

Добровільне страхування декларанта 272 грн.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

за 2014 рік голови Почаєвицької сільської ради

Володимира Ярославовича Яріша

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів – 41637,32 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів члена сім’ї декларанта- 79127,08 грн.

 

Земельна ділянка – 21372 кв.м., житловий будинок – 122,8 кв.м., квартира – 65,9 кв.м. у власності членів сім”ї декларанта.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря  Почаєвицької сільської ради

Лілії  Мирославівни Антоняк

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів декларанта – 35451,80 грн.

 

Земельна ділянка – 4000м.кв., житловий будинок – 92,1кв.м. у власності членів сім’їдекларанта.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Болехівської сільської ради

Дарії Василівни Ясеницької

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 67545 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премія, членів сім’ї декларанта – 23510 грн.

Матеріальна допомога декларанту – 2327 грн.

Інші види доходів декларанта – 18000 грн.

Інші види доходів членів сім’ї декларанта – 18000 грн.

Земельні ділянки декларанта: 1497 кв.м.

Земельні ділянки членів сім’ї декларанта – 1001 кв.м, житловий будинок – 106 кв.м.

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта – 8925 грн.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Болехівської сільської ради

Ірини Михайлівни Кіс

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, декларанта – 91 394 грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. заробітна плата, матеріальні допомоги та премії, членів сім’ї декларанта – 270 475 грн.

Матеріальна допомога декларанту – 1886 грн.

Матеріальна допомога членам сім’ї декларанта – 2825 грн.

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна декларанта – 45 700 грн.

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна членів сім’ї декларанта – 207 600 грн.

Земельна ділянка членів сім’ї декларанта – 1676 кв.м, легковий автомобіль – TOYOTALANDCRUISER, 2008 року випуску.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

за 2014 рік голови Михайлевицької сільської ради

Тараса Івановича Хомича

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів – 40838,89грн.

Земельна ділянка – 5598кв.м., житловий будинок – 68кв.м.,  у власності членів сім”ї декларанта.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря  Михайлевицької сільської ради

Надії Іванівни Кузів

Загальна сума сукупного доходу, в т. ч. заробітна плата, матеріальна допомога та премії, інші види доходів декларанта – 37094,50грн.

 Земельна ділянка – 6800м.кв., житловий будинок – 226,8 кв.м. у власності членів сім’ї декларанта.

Декларація

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Верхньогаївської сільської ради

Володимира Йосиповича Ханаса

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. зарплата, матеріальні допомоги та премії декларанта -  39943,27  грн.

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. зарплата, матеріальні допомоги та премії членів сім'їдекларанта : дружини Ханас М.В. - 48073,02 грн.

Земельні ділянки декларанта — 2000 кв.м. та 3400 кв.м.

Земельні ділянки членів сім'їдекларанта  - 2182 кв.м., 3100 кв.м., 2,5821 га.

Житловий будинок, що перебуває у членів сім'їдекларанта — 80,0 кв.м.;

Автомобіль декларанта -VOLKSWAGENGOLF-1988 року випуску.

Декларація

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря виконавчого комітету Верхньогаївської сільської ради

Оксани Йосипівни Кравець

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч. зарплата, матеріальні допомоги та премії декларанта -  33086,58  грн,

матеріальна допомога  декларанту — 1886,00 грн.,

Земельні ділянки декларанта -  0,28 га,

Житловий будинок  - 64,8 кв.м.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Медвежанської сільської ради

Коваля Степана Івановича

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Медвежанської сільської ради

Чепіль Любов Михайлівни

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Добрівлянської сільської ради

Грушки Івана Григоровича

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Станильської сільської ради

Сащука Михайла Васильовича

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Станильської сільської ради

Гарби Лесі Мирославівни

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Попелівської сільської ради

Біликівського Тараса Володимировича

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Попелівської сільської ради

Голяк Галини Романівни

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови Летнянської сільської ради

Янісіва Романа Івановича

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Летнянської сільської ради

Радловської Степанії Іванівни

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

сільського голови  Старокропивницької сільської ради

 

Гандзія Ігоря Михайловича

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Старокропивницької сільської ради

 

Юрків Галини Миколаївни

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

секретаря Опарівської сільської ради

Тимків Людмили Пилипівни